Utkast: Jan. 14, 2013

jag kan inte gråta, får damn tvinga mig själv.