söndagsångest





Camilo Sesto - Amor Amar


Leader of The Pack- The Shangri-Las


överskottbolaget




från 12 till 16 är jag på överskottbolaget och jobbar, tjock nice.

vill ha!!!







blocket.se

bror







FYLLA
























JOHNNY DEPP OCH KATE MOSS






ETT MÅSTE





hole-live through this



pink floyd- wish you were here

dregglar












perfekt inför hösten :( weekday